Màgia vs Tecnologia. Les Illes Balears i els Portals a Altres Dimensions.

El próximo lunes 7 de marzo MALLORCA FANTÀSTICA participa con la conferencia "Màgia vs Tecnologia. Les Illes Balears i els Portals a Altres Dimensions" en el I Ciclo de Conferencias Ficciones Científicas y Fantásticas. Reflexiones multidisciplinares sobre los mundos alternativos de la UIB (Universidad de las Islas Baleares). Los ponentes serán Joana Pol, editora, escritora y directora del Festival MALLORCA FANTÀSTICA, Biel Pol, editor y coordinador del Apartado de Arte del Festival, y Sandra Llabrés, periodista, productora y locutora en la radio autonómica de las Islas Baleares IB3-Radio y coordinadora de la Gala Premios AMFISBENA de MALLORCA FANTÀSTICA.

I Cicle de Conferències Ficcions Científiques i Fantàstiques. Reflexions
multidisciplinars sobre els móns alternatius.

De dia 7 a dia 11 de març de 2011
Dilluns 7 de març de 2011
17.00-17.45 – Sessió inaugural. Què entenem per Fantasia i Ciència Ficció? Nocions
Bàsiques. A càrrec del Sr. Xavier Fuster, llicenciat en Filologia Anglesa, i la Sra.
Magdalena Vázquez professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i
Llatina de la Universitat de les Illes Balears.
17.45-18.00 – Descans.
18.00-20.00 – Màgia vs Tecnologia. Les Illes Balears i els Portals a Altres Dimensions.
A càrrec de la Sra. Joana Pol, editora i escriptora, Directora de Mallorca Fantàstica, Biel
Pol, cinèfil i escriptor, coordinador de Mallorca Fantàstica i
Sandra Llabrés, periodista i productora i locutora de radio.
Dimarts 8 de març de 2011
17.00-20.00 – Taula Rodona: Nosaltres som menys, emperò tenim espases làser.
Literatures minoritzades enfront al cànon.
Participa: Dra. Caterina Valriu, Universitat de les Illes Balears.
Moderen: Sr. Xavier Fuster, Sra. Magdalena Vázquez.
Dimecres 9 de març de 2011
17.00-18.30 - ¿Era Platón un Caballero Jedi?, a càrrec del Sr. Víctor Fernández,
professor de Filosofia a l’IES Josep Maria Llompart.
18.30-18.45 – Descans
18.45-20.00 – La novel·la negra: del desprestigi històric al prestigi actual. Dr.
Alejandro Casadesús Bordoy, Universitat de les Illes Balears.
Dijous 10 de març de 2011
17.00-18.30 – Mentides condicionants o ficció inofensiva? Móns alternatius dins la
literatura infantil i els seus lligams amb la realitat., a càrrec de la Sra. Magdalena
Vázquez.
18.30 – 18.45 – Descans
18.45-20.00 – Què hi ha de ciència a la ficció animada de Futurama?: la Retirada de la
Religió a ‘The Late Philip J. Fry’ a càrrec del Sr. Xavier Fuster.
Divendres dia 11 de març de 2011
17.00-18.30- Karel Čapek i les revistes pulp nord-americanes, dues visions del fantàstic
d'entreguerres, a càrrec de Ramon Mas i Pere Grament, editors de Les Males Herbes.
18.30 – 18.45 – Descans
18.45-20.30 – Taula Rodona. Publicar: fantasia o ciència ficció?
Participen: Ramon Mas i Pere Grament, editors de Les Males Herbes; Joan Miquel
Morey, responsable comercial de Norma Còmics Mallorca; Joana Pol, editora i
escriptora, Directora de Mallorca Fantàstica; Tomeu Pinya, guionista i autor de còmic.
Moderen: Sr. Xavier Fuster, Sra. Magdalena Vázquez.